Історія кафедри

Кафедра фтизіатрії Дніпропетровської державної медичної академії організована в 1967 році на базі міського протитуберкульозного диспансеру. Створенню її сприяла необхідність систематичного поповнення кадрів фтизіатрів й удосконалення їх знань, вимога підготовки кваліфікованих спеціалістів – терапевтів, педіатрів, які володіють основами ранньої діагностики, лікування та профілактики туберкульозу.

Викладання курсу туберкульозу у Дніпропетровському медичному інституті розпочато з перших років його заснування, спочатку на базі госпітальної терапевтичної клініки, очолюваної до Великої Вітчизняної війни професором М.А. Кабановим (1918-1923 рр.), М.М. Знаменським (1923-1923 рр.), А.Ф. Држевецьким (1925-1941 рр.), а у післявоєнний час на кафедрі факультетської терапії, якою керували професори В.А. Галкіна (1945-1958 рр.) і Є.С. Медведєв (1958-1962 рр.). Клінічними базами для занять були Дніпропетровський філіал Харківського науково-дослідного інституту туберкульозу, потім – обласний і міський протитуберкульозні диспансери.

У 1962 р. курс туберкульозу передано кафедрі госпітальної терапії №2, якою керував професор В.М. Дзяк. У 1967 р. доцентський курс туберкульозу перетворено у самостійну кафедру, яку очолив Б.В. Сліповронський. За період його діяльності (1967-1970 р.р.) кафедра придбала статут самостійного підрозділу ВНЗ, клінічною базою якого був Дніпропетровський міський протитуберкульозний диспансер. З 1970 по 1975 рр. керівництво кафедри було покладено на доцента Л.М. Єрохіну. У цей період відбувається зміцнення штатного складу кафедри. Приходять нові співробітники (доцент Д.Г. Крижановський, асистенти П.Д. Шельпук, Л.І. Сотникова).

З 1975 року кафедрою керує доцент, а пізніше професор Д.Г. Крижановський. Він приділяв значну увагу таким основним напрямам роботи, як підготовка кадрів, оптимізація навчально-методичного процесу, розвиток наукових напрямків, зміцнення матеріально-технічної бази.

У 1976 році в м. Дніпропетровську при активній участі фахівців кафедри фтизіатрії відбувся VI з’їзд фтизіатрів України. Проведені «Дні науки» в промислових містах регіону – Павлограді, Марганці, Кривому Розі, Дніпродзержинську та інших. За матеріалами наукових досліджень захищено 2 докторських та 12 кандидатських дисертацій. Фахівцями кафедри опубліковано понад 400 друкованих робіт, з них – 28 статей у журналах та 4 монографії. Зроблено 206 доповідей на з’їздах, конференціях, наукових товариствах. Отримано 15 свідоцтв на раціоналізаторські пропозиції та 3 авторські свідоцтва на винаходи. Впроваджено 52 нових методів діагностики і лікування у практичну охорону здоров’я.

К 1988 року штат кафедри збільшився до 14 осіб (10 викладачів і 4 співробітники навчально-допоміжного персоналу). У штаті кафедри працюють п’ять викладачів, які мають вчений ступінь (1 – доктора і 4 – кандидата медичних наук). Колективом кафедри створено ряд навчальних посібників (таблиць, альбомів, слайдів, кінофільмів), патологоанатомічний музей, обладнані тематичні навчальні кімнати, підготовлені і видані методичні рекомендації для підготовки студентів. Підготовлено понад 43 тисячі студентів та курсантів.

Під керівництвом у 1990 році створено обласне клінічне лікувально-профілактичне об’єднання «Фтизіатрія», основною якого стали кафедра фтизіатрії, обласний протитуберкульозний диспансер з багатопрофільним стаціонаром на 500 ліжок та консультативною поліклінікою.

На кафедрі працювали доценти П.Г. Шельпук, Е.І. Гром, М.Ю. Кожушко; асистенти: А.С. Алмазов, Г.В. Деркач, Д.В. Чабаненко, Н.М. Сідих, О.Г. Андрійова, О.П. Заяць. А також на кафедрі працювала спочатку лаборантом С.С. Островська, яка у теперішній час є д. мед. н. та працює професором на кафедрі медичної біології, фармакогнозії, та ботаніки, та О.І. Білогорцева, яка також пройшла шлях від лаборанта до д. мед. н., професора.

З 2000 року основними напрямками наукових досліджень кафедри становиться відпрацювання діагностичного комплексу для визначення ранніх проявів дихальної та серцево-судинної недостатності у хворих на туберкульоз легенів, їх профілактики, лікування, прогнозування перебігу та наслідків захворювання.

Починаючи з 2005 року співробітники кафедри активно співпрацюють із Всесвітньою організацією охорони здоров’я, Проектом РАТН („Програма оптимальних технологій в охороні здоров’я“) в межах Проекту USAID «Партнерство у контролі за туберкульозом в Україні», а починаючи з 2012 року з Проектом «Посилення контролю за туберкульозом в Україні».

За технічною підтримкою Регіональної Місії Агентства США з Міжнародного розвитку (USAID), а також Дніпропетровської медичної академії та Асоціації лікарів-фтизіатрів Дніпропетровської області в 2006 році на базі кафедри було створено багатокомпонентний навчальний центр післядипломного навчання лікарів з питань профілактики, діагностики, лікування туберкульозу в Україні та у Дніпропетровській області. З січня 2006 по вересень 2015 на базі учбового центра проведено біля 100 тренінгів, на яких пройшли навчання понад півтори тисячі лікарів та медичних сестер.

З 2014 року кафедру очолює кандидат мед. наук, доцент Н.С. Колісник. Напрямком її наукової роботи є рання діагностика туберкульозу у дітей та підлітків, що активно втілюється у клінічній практиці, також розробляється тема ко-інфекції туберкульоз/ВІЛ. Колектив кафедри складався із завідуючої кафедрою к. мед. н., доцент Н.С. Колісник, д. мед. н., профессора Д.Г. Крижановського, асистентів Н.А. Марченко, В.А. Фрейвальда, Д.В. Чабаненко, О.І. Стадника, Н.Ю. Чеботар.

На кафедрі проходили навчання студенти IV та VI курсів медичних факультетів за програмою навчальної дисципліни для студентів вищих медичних навчальних закладів III – IV рівнів акредитації „Фтизіатрія”; а також інтерни за спеціальністю „Пульмонологія та фтизіатрія” і "Внутрішня медицина". Спеціальність післядипломної підготовки –клінічна ординатура з фтизіатрії. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

З 2019 року кафедру реорганізовано в цикл фтизіатрії об'єднаної кафедри внутрішньої медицині 2 і фтизіатрії, яку на теперішній час очолює професор, д. мед. н. Курята О.В. На циклі навчаються студенти VI курсу медичних факультетів напрямків "внутрішня медицина" і "педіатрія" та студенти IV курсу напрямку "стоматологія" ,а також інтерни за спеціальністю „Пульмонологія та фтизіатрія” і "Внутрішня медицина". Спеціальність післядипломної підготовки –клінічна ординатура з фтизіатрії. Організація навчального процесу здійснюється за кредитно-модульною системою відповідно до вимог Болонського процесу.

Співробітники кафедри активно консультують у різних медичних закладах міста та області, у тому числі в протитуберкульозної лікарні пенітенціарної системи.

Науковий напрямок: Оптимізація лікування хворих на хіміорезистентний туберкульоз та ВІЛ-асоційований хіміорезистентний туберкульоз в установах пенітенціарної системи.

Провідні вчені кафедри: Крижановський Дмитро Георгійович – доктор медичних наук, професор, заслужений лікар України.